Politika kvality a ochrany životního prostředí

Jsme moderní dynamickou firmou realizující dodávky výplní stavebních otvorů včetně jejich příslušenství a provádějící stavební práce.

Našim jednoznačným zájmem je realizovat dodávky kvalitních výrobků a služeb ke spokojenosti zákazníků a přispívat svým aktivním profesionálním přístupem k hodnotě realizovaného díla, přitom respektovat zásady fair-play, zásady ochrany životního prostředí a budování pozitivních mezilidských vztahů.

 

Při plnění našich cílů se zavazujeme:

  • vytvářet základní podmínky ve firmě, které mají vliv na kvalitu produktů a služeb, spokojenost zákazníků i zaměstnanců a ochranu životního prostředí

  • plnit legislativní požadavky vztahující se jak na výrobky tak na procesy ve firmě

  • předcházet chybám a  neustále hledat nová řešení a přístupy vedoucí k lepším výsledkům

  • vytvářet příznivé pracovní prostředí pro zaměstnance a umožnit jejich další vzdělávání, tak aby svým pozitivním a aktivním přístupem k práci přispívali k naplnění našich cílů

  • aktivně komunikovat se všemi stranami: zákazníky, dodavateli , úřady a plnit závazky

  • omezit na nejnižší možnou úroveň negativní dopady naší činnosti na životní prostředí

 

Našim záměrem je být uznávaným obchodním partnerem a dodavatelem výrobků a služeb vysoké kvality a užitné hodnoty  a posilovat naše postavení na trhu.

Politika kvality a ochrany životního prostředí je závazná pro všechny zaměstnance a úzce spolupracující osoby firmy.