Nové centrum pro ukázky trendů ve stavbě a interiéru

Připravujeme pro Vás nové centrum pro ukázky trendů ve stavbě a interiéru. Poznejte sami, co znamená  „Radost stavět“.

nova prodejna

Využijte našich zkušeností a nečekejte na nemilé zjištění. Stavební projekt mívá řadu úskalí, která se projevují až ve fázi realizace. Konzultací projektu předejdete zbytečným investicím a vícenákladům.  V praxi se potkáváme se stále se opakující situací - stavba pokračuje a je třeba rozhodovat. V této situaci je pro Vás dobré mít někoho na své straně. Pro správná rozhodnutí je totiž dobré vědět, čím se máte řídit.

Můžeme Vám poradit například:

  • Kam se budou otevírat dveře

  • Kde udělat vývody vody, plynu, elektřiny, kam umístit světla

  • Jak připravit odtah digestoře

  • Zda a kde provést předěl podlahy, jak připravit kotvení pro schodiště

  • Posunout tuto příčku, zbourat, nebo nechat?

  • Jak členit okna jak situovat nábytek.

  • Jak barevně ladit interiér…

Váš projekt má potenciál, který lze odkrýt a naplnit. Někdy se stává, že magickým tahem (např. posunem příčky) se vyřeší problém, který ještě není vidět.  A je běžné, že o zásadních rozhodnutích ovlivňujících, Váš  budoucí každodenní život rozhodne řemeslník na stavbě, bez znalosti bližších souvislostí a Vašich skutečných zájmů s odůvodněním, že se to tak nějak obvykle dělá.   Např. v kuchyni se nejen vaří a umývá, ale také připravuje, servíruje, ukládá, uklízí, spolupracuje, dívá se z okna, mluví s přáteli, objímá s partnerem...  Potřebujete, aby někdo hájil vaše zájmy a my stojíme na Vaší straně. Vyplatí se věnovat chvíli času a vyhnout se tak nesmyslným investicím.

CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT?

Nabízíme Vám odbornou konzultaci. Během krátkého  (20 - 50 minut) rozhovoru nad projektem se podíváme, jak Váš život potkává s prostorem, který projekt vytváří. Upozorníme Vás na úskalí, která budou patrná na první pohled, promluvíme si o Vašich potřebách a o tom, co se dá v této fázi udělat pro smysluplnost Vaší investice.  Může se stát, že se poté dohodneme na další spolupráci, třeba na návrhu interieru s vizualizacemi a jeho realizaci.

Investujte s rozvahou, dobře rozhodnout znamená zamyslet se v pravý čas, více na www.radoststavet.cz