Z firemních akcí

Aby firemní tým  mohl dále odborně růst, věnujeme pozornost také dalšímu vzdělávání formou odborných školení a účastí na seminářích a mezinárodních veletrzích. Týmovou spolupráci a fungující vztahy mezi spolupracovníky uvnitř firmy, které se pozitivně odrážejí na celkovém průběhu realizace podporujeme pravidelnými  společnými sportovními nebo společenskými akcemi….