Úspora energií

 

Šetření energií se vztahuje ke snaze snížit spotřebu energie. Toho lze dosáhnout zvýšením efektivního využívání energie, ve spojení se sníženou spotřebou energie nebo snížením spotřeby z konvenčních zdrojů energie.

 

Šetření energií tak vede ve svém důsledku ke zvýšení finančního kapitálu, kvality životního prostředí a k udržení trvalých hodnot. Jednotlivci a organizace, kteří se rozhodnou šetřit energii, tak podporují své ekonomické jistoty a průmysloví uživatelé následkem účinnějšího využívání energie mohou maximalizovat zisk.

 

U šetření energie se rozeznávají následující přístupy:

 • Snižování energetické náročnosti v podobě zbavení se určitých výhod. Jedná se především o malé ústupky odpovídající velkým energetickým úsporám. (Příklad:snížení vytápění nevyužité místnosti)
 • Zvýšit účinnost využití použité energie. Prostřednictvím zvýšené efektivity tak může být významně snížena spotřeba. (příklad: tepelná izolace, úsporná žárovka).
  • Pro zlepšení efektivity přejít na dosud nevyužité energetické technologie (např. rekuperace tepla nebo další využití odpadního tepla, kondenzační kotle)
  • Inteligentní kontrola provozních parametrů zařízení a dalších systémů významně přispívá k úsporám energie. Například sledování účinnosti spalovacích motorů z mnoha různých provozních hledisek. Technická opatření pro zlepšení účinnosti ve spalovacích motorech začala již před mnoha lety s jednoduchou úpravu zapalování. Dnes snižování spotřeby ovládají vysokorychlostní mikroprocesory pomocí měření několika parametrů, které spojují různé součásti motorů.
 • Využívání obnovitelných zdrojů energie není úspora energie v pravém slova smyslu. Tento přístup ale vede ke snížení spotřeby energie. Příklady využití alternativních energií jsou: denní světlo namísto elektrického osvětlení, svalová síla místo motoru, zemní plyn namísto uhlí. Vyšší efektivity v zásobování může být také zemní plyn využitý na topení místo elektrického přímotopu.

S tímto rozčleněním je tak možné sledovat jednotlivé reálné možnosti, které se dají aplikovat v každodenním životě.

V oblasti stavitelství se snahy o snížení spotřeby spojili při při návrhu pasivních domů. V těchto domech jsou okna, stěny, a podlahy vytvořeny tak, aby v zimě zadržovaly energii ve formě tepla a v létě, aby venkovní teplo do domu neprostupovalo. Klíčem k takovému návrhu je vzít v úvahu místní klima. Jedná se především o směrování oken, typ izolace a samotný stavební materiál. Tyto techniky je možné v současnosti vidět u některých nových staveb.

V současnosti lze najít v klasické domácnosti spoustu oblastí, kde je možné nalézt potenciál k šetření a k následnému snížení výdajů. Prostřednictvím vhodných informací a promyšlených investic tak lze dosáhnout viditelné úspory energie.

 • Energeticky úsporná zařízení často ušetří více než 50 procent energie (ve srovnání s průměrným starým nebo levným zařízením).
 • Zařízení, která jsou jen v pohotovostním režimu (a to nejen zařízení spotřební elektroniky) mohou při promyšleném úplném vypínáním ušetřit někdy až 1 500 Kč za rok.
 • Při nošení vhodného, teplejšího oblečení můžeme snížit teplotu na topení a tím snížit náklady na vytápění.
 • Rozumně používat teplou vodu. Při zahřání vody na 30 stupňů je potřeba polovina energie oproti ohřevu na 50 stupňů.

Klasickou domácnost lze takto detailněji rozdělit na několik dílčích kategorií v kterých lze použitím vhodné strategie uspořit nemalé množství energie.