Firemní zázemí

Jsme přesvědčeni, že firmu tvoří lidé, prostředky a kapitál, přičemž lidé mají na spokojenost zákazníka zásadní vliv. Svými schopnostmi, zkušenostmi a přístupem ovlivňují výsledek po celou dobu realizace díla. Můžeme s hrdostí prohlásit, že jsme sehraným týmem, který táhne za jeden provaz. Díky pečlivému výběru nových spolupracovníků a vyváženému rozšiřování firemního týmu je fluktuace pracovníků minimální a od prodejců přes techniky a montážníky po administrativu, jsou všichni maximálně zaangažovaní na našem cíli, kterým je úspěšná realizace.

Technické vybavení firmy a moderní prostředky, pokud jsou správně využity, výrazně zefektivňují práci jednotlivce a minimalizují chybovost. Klademe důraz na odpovídající vybavení prodejců, techniků i montážníků. Mnohdy nákladné zařízení jako, laserové dálkoměry, samonivelační lasery, a jiné… jsou pro nás neodmyslitelnými pomocníky a pro zákazníka předpokladem kvalitně odvedené práce.

Vlastní servisní prostředky a naši servisní pracovníci jsou připraveni řešit Vaše případné požadavky nejen po dobu záruky, ale také po jejím ukončení.

Propracovaný systém organizace a řízení zakázek, prověřený léty praxe je zárukou správného načasování a hladkého průběhu realizací v dohodnutých termínech i v průběhu sezóny. Je pro nás běžné, že je se zákazníkem předem dohodnut konkrétní den a hodina zahájení prací při podpisu smlouvy, s ohledem na  rozsah a náročnost díla, jsme schopni také garantovat termín ukončení.

Firemní zázemí