Firemní vzdělávání

Školení

Základní filosofií firmy je myšlenka: „Firmu tvoří lidé, prostředky a kapitál, přičemž lidé mají na spokojenost zákazníka a úspěch realizací zásadní vliv. Svými schopnostmi, zkušenostmi a přístupem ovlivňují výsledek po celou dobu realizace díla.“ Proto neustále pracujeme na rozvoji lidských zdrojů a záleží nám na úspěchu projektu, na který jsme získali dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Cílem projektu je rozvoj , stabilizace a zkvalitnění firemního týmu 21 klíčových zaměstnanců firem s důrazem na:

  • zvýšení odborných znalostí a dovedností
  • zefektivnění interní a externí komunikace
  • zvýšení efektivnosti realizačních procesů
  • rozvoj spolupráce se zahraničními partnery

Projekt bude realizován v průběhu 2 let a zaměstnanci absolvují celkem 349 kurzů. Přičemž budou vytvořeny specifické kompetenční modely a vzdělávací program. Očekáváme, že realizací projektu zdokonalíme naši práci a komunikaci, ještě více zvýšíme úroveň poskytovaných služeb a tím také spokojenost našich zákazníků.

V následujících článcích si můžete přečíst, které kurzy a školení jsme již absolvovali.

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

13

ŠKOLENÍ OBCHDNÍCH DOVEDNOSTÍ

Účastníci kurzu se seznámili s dnešními trendy a rolemi obchodníka, naučili se, jak tyto role zvládnout, jak se připravit na obchodní jednání, jak prezentovat nabídku, jak zvládat námitky a jak jednání ukončit.

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI

Cílem jednodenního školení bylo šíření znalostí v poskytování laické první pomoci nejen teoretických znalostí, ale i praktického procvičování modelových situací za použití náležitých pomůcek.

KOMPETENČNÍ MODEL - TRÉNINKY MĚKKÝCH DOVEDNOSTÍ

V rámci analýz firmy bylo definováno 6 klíčových kompetencí se zásadním vlivem na provoz a úspěch na trhu: komunikace, schopnost spolupracovat, orientace na zákazníka, orientace na výkon, odolnost vůči stresu, schopnost řešit problémy.

ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ E

Vybraní zaměstnanci na technických a montážních pozicích rozšířili svá řidičská oprávnění o skupinu E, tj. možnost řídit motorové vozidlo do 3,5 t s přívěsem nad 750 kg.

ŠKOLENÍ MISTRŮ

Školení zaměřené na řídící a organizační dovednosti vedoucích pracovníků a mistrů výroby, efektivní komunikace, právní rámec pracovně-právních vztahů, chování a myšlení v nových podmínkách, vedení pracovního týmu, řešení konfliktů v praxi, kvalita práce jako požadavek doby, koučování a motivace podřízených.

PRODUKTIVITA A JAK JI ZVYŠOVAT

Vedoucí pracovníci realizací a obchodu byli seznámeni se současnými požadavky na organizaci a podnikání, faktory ovlivňujícími produktivitu pocesním přístupem. Školení se zaměřovalo na nástroje analýzy procesů, principy zlepšování procesů, metody štíhlé organizace, techniky a nástroje pro eliminaci ztrát a odstraňování plýtvání v procesech organizace, základy KAIZEN - neustálého zlepšování, strategie konkurenceschopnosti, inovace produktů a procesů.

ŠKOLENÍ EKONOMICKÉHO SYSTÉMU

Uživatelské školení informačního a ekonomického systému spolčnosti na technicko-obchodních a administrativních pozicích proběhlo úspěšně a kladlo si za cíl rozvinout další možnosti programu v plánování zakázek a správy zakázek.

ŠKOLENÍ SOFTWAROVÝCH DOVEDNOSTÍ

V rámci školení softwarových dovedností byly proškoleny základní i pokročilé úrovně uživatelské obsluhy MS WORD, EXCEL, OUTLOOK. V rámci výuky byl věnován prostor důležitým bodům, se kterými přicházejí zaměstnanci do styku v běžné práci. Proškolení zaměstnanci nyní efektivně využívají softwaru v praxi tak, aby zvýšili svou produktivitu práce.

JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Zaměstnanci na technicko-obchodních pozicích se pravidelně jednou týdně účastní německého jazykového kurzu - úroveň středně pokročilá a anglického jazykového kurzu - úroveň mírně pokročilá. V rámci firemních aktivit předpokládáme vyšší míru spolupráce se zahraničními partnery ať už v rámci naší evropské skupiny f&m nebo při spolupráci s novými zahraničními partnery.